Presentatie over de cultuurhistorie van de Schiezone

Maandagavond 7 oktober | 19.30 u. | gratis toegang

Op maandagavond 7 oktober vindt om 19.30 uur in theater In de Lugt een presentatie plaats over de cultuurhistorie van de Schiezone. De gemeente Rotterdam nodigt bewoners van Overschie en andere geïnteresseerden van harte uit om deze presentatie bij te wonen.

Vorig jaar is de gemeente gestart met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het noord-westelijke deel van Overschie, de Schiezone. Bij een bestemmingsplan moet ook cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd worden. De gemeente vindt het belangrijk om kennis over de geschiedenis van de stad te verzamelen en te verspreiden. En Overschie heeft een hele lange, rijke geschiedenis. Daarom heeft Stadsontwikkeling aan een gespecialiseerd bureau, Flexus, opdracht gegeven om voor de Schiezone een zgn. ‘cultuurhistorische verkenning’ op te stellen.
De afgelopen maanden heeft Bureau Flexus uitgebreid onderzoek verricht. Diverse organisaties, waaronder Museum Oud Overschie, hebben hieraan medewerking verleend en hebben zeer waardevolle informatie verstrekt aan de onderzoekers. Op het kaartje is het onderzochte gebied met een rode lijn aangegeven. (Zie Foto)

Het onderzoek is inmiddels gereed. De resultaten zijn samengebracht in een rapport: de Cultuurhistorische Verkenning Schiezone. Dit rapport vertelt het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van dit deel van Overschie. De plekken, de gebouwen en de structuren die hier karakteristiek en historisch waardevol zijn, worden er nauwkeurig in beschreven. De verkenning zal betrokken worden bij het bestemmingsplan ‘Schiezone’, dat naar verwachting eind dit jaar in ontwerp gereed zal zijn en dan ter inzage gelegd zal worden. Maar daarnaast is het rapport een document dat veel bewoners van Overschie interessant zullen vinden. Het bevat ook veel historisch kaartmateriaal en foto’s van toen en nu.

Om die reden leek het de gemeente een goed idee om een bijeenkomst voor belangstellenden te organiseren waarin bureau Flexus een presentatie geeft over de cultuurhistorische verkenning.

Datum: maandag 7 oktober 2019
Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur, einde ca. 21.30 uur
Plaats: In de Lugt, De Lugt 17 te Rotterdam

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Vertegenwoordigers van de gebiedscommissie Overschie en Stadsontwikkeling zullen u op deze avond welkom heten.

Categorieën: ,